Esiet sveicināti Jūsu Juridiskā biroja mājaslapā!

Jūsu Juridiskais birojs

Latvijas Juridiskās palīdzības un aizsardzības birojs Citadele dibināts, lai rūpētos par Jums, Jūsu ģimeni un Uzņēmumu.

Juridisko pakalpojumu veidi

 • Juridiskās konsultācijas,

 • Pārstāvība iestādēs un tiesā, 

 • Dokumentu sagatavošana,

 • Situāciju risinājumi,

 • Prasības pieteikumu sagatavošana,

 • Atzinumu sagatavošana,

 • Strīdu risināšana 

Juridiskie pakalpojumi uzņēmumam

 • Komerctiesības,

 • Publiskie iepirkumi,

 • Darījumi ar nekustamo īpašumu,

 • Nodokļu tiesības,

 • Darba tiesības

 • Darījumu partneru strīdu risināšana

Juridiskie pakalpojumi fiziskām personām

 • Patērētāju tiesību aizsardzība,

 • Darba tiesības,

 • Darījumi ar nekustamo īpašumu,

 • Līgumu, iesniegumu, vienošanās, atzinumu, pieteikumu, lēmumu sagatavošana

Specializācija

Birojs specializējas ilgtermiņa sadarbības nodrošināšanā saviem klientiem.

Rīga 2020 ®

Juridiskā biroja logo® ir ar patentu aizsargāta preču zīme. Jebkāda preču zīmes izmantošana, tai skaitā kopēšana, pārsūtīšana, bez biroja iepriekšējas rakstiskas atļaujas aizliegta. ©2020