Juridiskā palīdzība

Uzņēmumiem

Juridiskie pakalpojumi, juridiskā palīdzība un aizsardzība komersantiem. Dokumentu sagatavošana, pārstāvība komerctiesībās, 

saistību tiesībās, publiskajos iepirkumos, darījumos ar nekustamo īpašumu. Juridiskās konsultācijas Jūsu komercdarbības uzsākšanai, atbalstam un attīstīšanai.

Juridiskā biroja logo® ir ar patentu aizsargāta preču zīme. Jebkāda preču zīmes izmantošana, tai skaitā kopēšana, pārsūtīšana, bez biroja iepriekšējas rakstiskas atļaujas aizliegta. ©2020