Lūdzu, sazinieties ar mums

"Latvijas Juridiskās palīdzības un aizsardzības birojs Citadele" SIA

Reģistrācijas numurs: 40203215924

Adrese: Pils laukums 4-208, Rīga

Telefons +28671167

Juridiskā biroja logo® ir ar patentu aizsargāta preču zīme. Jebkāda preču zīmes izmantošana, tai skaitā kopēšana, pārsūtīšana, bez biroja iepriekšējas rakstiskas atļaujas aizliegta. ©2020