Legal aid in Latvia

The Latvian Legal Aid and Defence 

Bureau Citadele was founded to take care of 

you, your family and your company.

Legal aid for entepreneurs in Latvia

 • Commercial law,

 • Company establishment,

 • Public procurement,

 • Real estate,

 • Tax rights

Legal aid for individuals in Latvia

 • Legal advice,

 • Labour law,

 • Representation in state agencies and courts,

 • Consumer protection rights,

 • Preparation of documents,

 • Solutions to situations,

 • Preparation of applications,

 • Dispute settlement

Contact Us

Contacts

"Latvijas Juridiskās palīdzības un aizsardzības birojs Citadele" LLC
Company registration No.: 40203215924
Adress: Pils laukums 4-208, Riga
Telephone: +28671167

Head of Bureau: Mr.E.Kergalvis

Juridiskā biroja logo® ir ar patentu aizsargāta preču zīme. Jebkāda preču zīmes izmantošana, tai skaitā kopēšana, pārsūtīšana, bez biroja iepriekšējas rakstiskas atļaujas aizliegta. ©2020