Normatīvie akti

Latvijas Republikā pieņemts un nemitīgi attīstās normatīvo aktu kopums, kas nosaka teritorijā esošo subjektu tiesības, pienākumus un atbildību. Turpmāk minēti daži galvenie normatīvie akti, kuri regulāri skar profesionālās darbības un ikdienas dzīves jautājumus.

Latvijas Republikas Satversme

Latvijas pamata normatīvais akts, kas nosaka Latvijas valsts pamatus un uz kā balstītas Latvijā dzīvojošo tiesības un brīvības

Civillikums

Pamata normatīvo aktu kopums, kurā apkopotas normas ģimenes, mantojuma, lietu, saistību tiesību jomās un kas ir pamats pārējiem normatīvajiem aktiem civilo tiesību jomā.

Komerclikums

Normatīvais akts, kurš nosaka komercreģistram pakļauto subjektu tiesības, pienākumus, funkcijas un atbildību.