Juridiskā palīdzība

Fiziskām personām

Dokumentu sagatavošana, pārstāvība iestādēs un tiesās. 

Juridiskās palīdzības sniegšana, atzinumu, prasības pieteikumu, sūdzību sagatavošana, klātienes un attālinātas konsultācijas. 

Juridiskie pakalpojumi saistību tiesību, ģimenes tiesību, mantojuma tiesību jomās, darījumos ar nekustamo īpašumu.

Juridiskā biroja logo® ir ar patentu aizsargāta preču zīme. Jebkāda preču zīmes izmantošana, tai skaitā kopēšana, pārsūtīšana, bez biroja iepriekšējas rakstiskas atļaujas aizliegta. ©2020