Juridiskā palīdzība

Fiziskām personām

Dokumentu sagatavošana, pārstāvība iestādēs un tiesās. 

Juridiskās palīdzības sniegšana, atzinumu, prasības pieteikumu, sūdzību sagatavošana, klātienes un attālinātas konsultācijas. 

Juridiskie pakalpojumi saistību tiesību, ģimenes tiesību, mantojuma tiesību jomās, darījumos ar nekustamo īpašumu.