Staff Member #1

Juridiskā palīdzība

Dana Segale

Jurists Tests

Specializācija: Komerctiesības, darba tiesības, parādu atgūšana

Juriste Zane

Juris Bārtulis

Color logo - no background.png

Latvijas Juridiskās palīdzības un aizsardzības birojs 2020©